Personenzug Loks

Baureihe 22 - 39

Baureihe 23 DB + DR

6 Bilder

Baureihe 24

6 Bilder

Baureihe 38 (Preuss. P8)

5 Bilder